Karmapa XVII, Ogjen Trinle Dordże – NA ŚCIEŻCE WSPÓŁCZUCIA

Karmapa

X