Gendyn Rinpocze -trudne sytuacje

“W naukach Buddy powiedziane jest, ze nie ma większego zła niż gniew, ponieważ jeden moment gniewu jest w stanie zniszczyć całą zasługę nagromadzoną w czasie tysięcy wcieleń. Nie ma także większej cnoty niż cierpliwość, gdyż może ona oczyścić wszelkie negatywne działania nagromadzone w podobnym okresie czasu. Jeżeli chcemy osiągnąć doskonałe oświecenie, to cierpliwość jest niezbędna. To jedna z głównych właściwości, które współtworzą oświecony umysł. Aby rozwinąć tę właściwość musimy napotkać wrogów, zarówno w sensie fizycznym jaki i w abstrakcyjnym – jako trudne sytuacje. Tak więc, wszyscy którzy nas lekceważą, którzy są w stosunku do nas agresywni, w rzeczywistości są naszymi przyjaciółmi, ponieważ zapewniają nam idealną okazję abyśmy mogli ćwiczyć się w cierpliwości i oczyścić nasze przeszłe negatywne czyny oraz obecne zasłony mentalne.

Jeżeli nigdy nie oglądaliśmy ludzi którzy cierpią z głodu i pragnienia, są w biedzie i potrzebie, było by dla nas niemożliwe rozwinięcie współczucia lub szczodrości. jeżeli nigdy nie ujrzymy biedaków, jakże możemy być hojni? Jeżeli nigdy nie napotkamy cierpienia, jakże możemy rozwinąć współczujące pragnienie usunięcia cierpienia? A przecież, bez szczodrości, współczucia i podobnych właściwości nigdy nie będziemy w stanie rozwinąc oświecenia. Sytaucje, które napotykamy są dla nas niezbędne, ponieważ oglądanie ludzi w tak ciężkich warunkach jest najlepszą inspiracją w dążeniu do oświecenia”.

Gendyn Rinpocze – PRACA Z EMOCJAMI (strona 45, wydawnictwo VERBUM)