Blog

Namkhai Norbu – Karma

Budda powiedział: :”Jeśli chcesz zrozumieć, co robiłeś w poprzednich życiach, zbadaj swoje obecne życie”. Ludzkie ciało, które teraz mamy, jest wytworem karmy, którą stworzyliśmy w przeszłości. Dziś przezywamy tego skutki. patrząc na skutek, możemy odkryć przyczynę z przeszłości, zaś w teraźniejszości możemy zasiać nowe przyczyny na przyszłość. jeśli np. boli nas brzuch, jest to skutek czegoś; przyczyną może być zjedzenie czegoś nieodpowiedniego.

Budda powiedział: “Zbadaj swoje obecne działania, a zrozumiesz, jak będzie twoja przyszłość”. Obecnie możemy wykonywać wiele działań i wytworzyć różnego rodzaju karmę, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Negatywna karma pochodzi z naszego rozproszenia i namiętności, a w odpowiednim momencie będziemy musieli ponieść jej konsekwencje.

Budda powiedział: “Karma podąża za nami tak, jak cień za ciałem”. Kiedy obecna jest drugorzędna przyczyna, taka jak lampa czy słońce, pojawia się cień. Główną przyczyną jest ciał, jeśli jednak nie ma drugorzędnej przyczyny, takiej jak światło słońca, cień się nie pojawi. Nie istnieją żadne chronologiczne zasady definiujące pojawienie się karmy – pojawia się ona w zależności od okoliczności. W naukach mówi się, że należy świadomość obecności karmy, by unikać wytwarzania negatywności. Powinniśmy być uważni we wszystkich okolicznościach naszego życia, w przeciwnym razie będziemy musieli ponieść karmiczne konsekwencje. Karma nie jest jednak czymś, co można jedynie spłacić. Można ją oczyścić, przekształcić, wyeliminować czy zablokować. Istnieje wiele metod pracy z karmą.

Namkhai Norbu – PODSTAWA ŚCIEŻKI (strony 16-18)

X