Czogjam Trungpa – VII Trungpa Rinpocze w niewoli

“Niestety niezwykłe piękno i bogactwo Surmangu budziło zazdrość i w roku 1643 klasztory zostały zaatakowane przez fanatycznych zwolenników Guśri-chana, mongolskiego wodza, demonstrującego swoje osobiste oddanie Dalajlamie i szkole gelugpa, której on był głową, w absurdalny sposób, a mianowicie poprzez niszczenie siedzib należących do wcześniejszych monastycznych ośrodków. Takie przejawy sekciarstwa są rzadko spotykane w historii buddyzmu. Pojmano siódmego Trungpę Tulku, wraz z artystą Tulku Cietsangiem i opatem Namgjal Tse, który był cenionym filozofem. Chociaż wtrącono ich do więzienia, żaden z nich nie porzucił działań, które uważał za najistotniejsze. Trungpa medytował i używając swojej mali, wyrecytował mantrę om mani padme hum sto milionów razy. Tulku Cietsang malował thanki, a opat pracował nad swoimi traktatami poświęconymi doktrynie.

Gdy pozostawali w zamknięciu w Tybecie panowała wielka susza. Pomimo modlitw deszcz nie padał. Wreszcie udano się po pomoc do pozostającego w niewoli Trungpy Tulku. Wręczył on posłańcowi malę, na której odmówił sto milionów mantr, i polecił zanurzać ją we wskazanym źródełku. Kiedy wykonano jego instrukcje, nad źródłem utworzyła się chmura i spadła na cały kraj w postaci deszczu. Wtedy trzech więźniów uwolniono. Tulku Cietsang namalował tyle thanek, że trzeba było je wywieźć na trzech mułach”.

Czogjam Trungpa – URODZONY W TYBECIE (strony 35-36, Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Rebis Przekład: Joanna Grabiak-Pasiok i Anna Zdziemborska ISBN: 978-83-7818-709-7)