Blog

Alexander berzin – joga bóstwa

“Czasami ludzi dziwi tantryczna praktyka opierająca się na bóstwach, który to termin w niektórych językach tłumacz się jako “bogowie”. Jednakże, bóstwa te nie są wszechmocnymi stwórcami ani istotami, które odradzają się w ograniczonych światach niebiańskich rozkoszy. Są to niezwykłe formy, zarówno męskie, jaki i żeńskie, w jakich przejawiając się buddowie, aby pomóc ludziom o różnych skłonnościach pokonać własne ograniczenia i urzeczywistnić swój potencjał. Każda z tych form buddy reprezentuje zarówno w pełni oświecony stan, jak i jedną z jego specyficznych właściwości, takich jak współczucie czy mądrość. Na przykład Awalokiteśwara jest manifestacją współczucia, a Mandziuśri ucieleśnieniem mądrości. Kalaczakra reprezentuje umiejętność radzenia sobie z każdą sytuacją w każdej chwili. Praktyki medytacyjne opierają się na jednej z takich form i reprezentowanych przez nie cech, dostarczają metody umożliwiające szybszy postęp na drodze do oświecenia, niż medytacje ich pozbawione.

Ażeby uśmierzyć cierpienie innych, tak szybko jak to tylko możliwe, potrzeba najskuteczniejszej metody uzyskiwania oświeconych właściwości ciała, mowy i umysłu. Podstawą ich uzyskania jest silna determinacja, aby wyzwolić się z ograniczeń, niezachwiana miłość i współczucie, etyczna samodyscyplina, pełna koncentracja, trwałe zrozumienie rzeczywistości oraz różnego rodzaju umiejętności pomagania innym. Kiedy osiągniemy ich praktyczny poziom, ażeby odniosły skutek, musimy je połączyć ze sobą i udoskonalić. Tantra zapewnia taką metodę, a jest nią właśnie joga bóstwa. Niczym podczas próby kostiumowej przedstawienia teatralnego, wyobrażamy sobie, że już posiadamy całą gamę tych oświeconych właściwości, co forma buddy – wszystkie na raz. Działanie takie skutecznie przyczynia się do integracji tych cech i szybszego osiągnięcia takiej formy.

Jest to zaawansowana metoda. prawdopodobnie nie będziemy potrafili wyobrazić sobie, ze posiadamy wszystkie te drogocenne właściwości buddy równocześnie, zanim najpierw nie przećwiczymy każdej z osobna. Musimy nauczyć się i odbyć próbę każdej sceny zanim przejdziemy przez całą sztukę. Dlatego też usiłowanie praktykowania bez wcześniejszego zdobycia pewnego doświadczenia medytacyjnego jest niewłaściwe i niemądre”.

Alexander Berzin – INICJACJA KALACZAKRY (strony 23-24 Przekład: Zbigniew Zagajewski ISBN 83-89978-96-7 Wydawnictwo: A)

X