Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze – Środkowa Ścieżka

“Co to jest Środkowa Ścieżka? Materiał ten to komentarz do nauk środkowego obrotu Kołem Dharmy, ale głównym tematem “Podstawowej mądrości Środkowej Ścieżki” jest pustka. W zasadzie określenie Środkowa Ścieżka i pustka są synonimami. Środkowa Ścieżka oznacza, ze prawdziwa natura doświadczenia zjawisk znajduje się po środku, pomiędzy wszystkimi skrajnościami, jakie możemy stworzyć mocą intelektu. Prawdziwej natury rzeczywistości nie da się opisać przez konceptualne wytwory, powszechnie używane stwierdzenia czy wyrażenia. Dlatego też nie jest ona istniejąca, nie jest nieistniejąca, nie jest ani czymś, ani niczym, nie jest rwała i nie zanika; nie jest także brakiem tych rzeczy, nie jest nawet pomiędzy nimi, ponieważ one także są konceptualnymi skrajnościami. Prawdziwa natura rzeczywistości przekracza wszelkie możliwe określenia. To właśnie jest ostateczne rozumienie opisów pustki w drugim obrocie Kołem Dharmy. Pustka oznacza ostatecznie, że prawdziwa rzeczywistość jest wolna od wszelkich koncepcji, jakimi można próbować opisać to, czym jest.

Ścieżka prowadząca do bezpośredniego urzeczywistnienia tej niepojętej, prawdziwej natury rzeczywistości rozpoczyna się od uzyskania pewnego i głębokiego poglądu co do pustki. To jest zasadniczy, pierwszy krok, nie wystarczy bowiem poczytać sobie nieco o tym, że “wszystkie zjawiska są pustką, a natura rzeczywistości jest poza koncepcją”, nie pojmując, dlaczego nauki te są właściwe – byłaby to tylko ślepa wiara. Jeśli nie usuniemy naszych wątpliwości i obiegowych opinii, nauki nie pomogą nam w chwilach zwątpienia. Kiedy zyskamy pewności w rozumieniu nauk o pustce, wątpliwości nie będą powstawać”.

Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze – SŁOŃCE MĄDROŚCI (Strony: 9-10, Wydawnictwo: Instytut Marpy, Przekład: Tomasz Szczygielski, Zbigniew Becker, Roger Urbanowicz)