Blog

Dzogczen Ponlop – mistrz wadżry

“Metoda, jakiej się używa do analizy cech mistrza wadżry, została opisana w naukach linii wadżrajany. W skrócie, pierwszą cechą, jaką powinien posiadać mistrz wadżry, jest utrzymywanie ślubować. Znaczy to, że ich przestrzega, bez względu, czy są to reguły hinajany, mahajany, czy wadżrajany. Druga, to otrzymanie pełnego przekazu mocy i nauk linii wadżrajany od swojego mistrza, który kontynuuje linię. Trzecią cechą jest utrzymywanie w sposób doskonały samaja w stosunku do swojego guru. Innymi słowy, mistrz wadżry nigdy nie złamał swoich zobowiązań w stosunku do guru. W końcu, mistrz wadżry ma ogromne współczucie i nie przejawia agresji ani nie walczy. To są jego główne cechy.

To czego naucza mistrz wadżry, opiera się na jego własnym doświadczeniu. Nie jest kimś, kto zagłębia się w mnóstwo książek w bibliotece, łączy pewne rzeczy razem i idzie na wykład z wieloma kartkami notatek, które następnie stają się naukami. Zamiast tego naucza tego, co otrzymał od swojego mistrza, co praktykował, i co urzeczywistnił albo przynajmniej doświadczył. Oto ktoś, o kim mówimy, że jest dobrym mistrzem”.

Dzogczen Ponlop – WYZWALAJĄCA INWOKACJA SAMANTABHADRY (strony 29-30, Wydawnictwo: A, Przekład: Marek Macko i Zbigniew Zagajewski)

X