Blog

Khenczen Thrangu – trzy rodzaje zrozumienia

“Istnieje kilka rodzajów zrozumienia. Słuchając nauk buddyjskich, rozwijamy zrozumienie płynące ze słuchania; rozmyślając na temat tych nauk rozwijamy zrozumienie pochodzące z kontemplacji. Ale to jeszcze nie wystarcza by rozwinąć pełne zrozumienie. Aby to osiągnąć, należy skierować umysł do wewnątrz i uzyskać zrozumienie płynące z medytacji. Zamiast kierować umysł na zewnątrz, tak jak ma to miejsce gdy słuchamy nauk, skupiamy swoją uwagę na naszym wnętrzu, na samym umyśle, by dzięki temu rozwinąć zrozumienie płynące z medytacji. Nie przynosi większego pożytku koncentrowanie się na zjawiskach zewnętrznych, ponieważ umysł ograniczony jest przez klesie (splamienia) i jedynym sposobem uwolnienia się od tego ograniczenia jest skierowanie uwagi do wewnątrz za pośrednictwem medytacji”.

Khenczen Thrangu – PRAKTYKA WYCISZENIA I WGLĄDU (strony 13-14)

X