Blog

Khenczen Thrangu Rinpocze

“Człowieka, który dąży do własnego dobra, często uważamy za rozsądnego, a nawet zacnego. Niestety, zdarza się, że ludzie w pogoni za własnym szczęściem krzywdzą innych. W kontekście nauk buddyjskich nazywamy to “złą intencją”. “Dobra intencja” to po prostu pragnienie przynoszenia pożytku innym. Niemniej jednak jeżeli słowo “inni” ogranicza sią tylko do naszych bliskich, przyjaciół, krewnych czy rodaków, wówczas nasza intencja opiera się na uprzedzeniach. Nigdy nie powinniśmy być być stronniczy, krzywdząc jednych, a przynosząc pożytek drugim: zamiast tego spróbujmy rozwinąć postawę, która obejmie wszystkie istoty, także zwierzęta, życząc im wszystkiego co najlepsze. W ten sposób nasze dobre intencje staną się wszechobejmującą bodhiczittą, oświeconą postawą”.

BLASK OŚWIECENIA (strona 33)

X