Blog

Khandro Rinpocze – Złożoność koncepcji

“Jak tworzymy to trwałe środowisko i sytuacje, które tak bardzo nas zajmują? Wszystko, co postrzegamy, stanowi rezultat wspólnego działania naszych sześciu zmysłów – wzroku, słuchu, powonienia, smaku, dotyku oraz świadomości umysłu. Kiedy ostatnia próbuje zrozumieć i połączyć wszystkie moce, zaczynamy reagować na różne pojawiające się wrażenia. Ale ostatecznie każde zjawisko sprowadza się do myśli.

Na przykład kiedy świadomość umysłu obejmuje widzialny obiekt narządem wzorku, powstaje pierwsza myśl: “O, widzą”. To samo dziej się, kiedy ucho łączy się z dźwiękiem i świadomością zmysłu słuchu. Pojedynczy dźwięk może podzielić umysł na trzy rodzaje niewiedzy i stworzyć karmę. Związek sześciu narządów zmysłów, sześciu obiektów zmysłów oraz sześciu świadomości zmysłowych prowadzi do powstania “pierwszej myśli”. Możemy rozpoznać prawdziwą naturę tej percepcji i spocząć w niej – lub zacząć osądzać to, co widzimy, tak aby stało się to czymś, co lubimy, czego nie lubimy albo ignorujemy, w wyniku czego powstają niekończące się koncepcje.

Dopóki żyjemy, nasze ciała i umysły – z narządami zmysłów, obiektami postrzegania zmysłowego i świadomościami zmysłowymi – nieustannie się poruszają, sprawiając, że stale postrzegamy działanie. Rozpoznając to, zaczynamy rozumieć podstawową przyczynę nie kończącej się, masowej “produkcji” emocji i bólu. Jedynie poprzez zrozumienie złożoności relatywnej rzeczywistości możemy naprawdę pojąć wewnętrzną istotę, którą nazywamy “absolutną”.

X